• bilgi@uretenkarabuk.com

Karabük Ekonomisi

Karabük Ekonomisi

Sanayi

Karabük, bugünkü konumunu sanayiye borçlu bir ildir. 3 Nisan 1937 tarihinde temelleri atılan Karabük Demir Çelik Fabrikası ile hem Karabük şehrinin temelleri atılmış, hem de Türkiye’de ağır sanayi hamlesi başlatılmıştır. Şehir ekonomisinin lokomotifi hiç şüphesiz demir-çelik sektörüdür. Demir Çelik Fabrikasının yanında şehirde kurulan haddehaneler hem şehir ekonomisine, hem de ülke ihracatına büyük katkılar sağlamıştır. Karabük’te demir çelik sektörüne paralel olarak; çelik konstrüksiyon imalatı, döküm sanayii, makine imalat sanayii de gelişmiş ve bu sektörlerde il ekonomisi için önemli bir katma değer ve istihdam yaratmıştır.

 

Turizm

Karabük ekonomisi için bir diğer önemli sektör ise turizmdir. Sektörün lokomotifi ise hiç şüphesiz UNESCO Dünya Kültür Mirası Safranbolu ilçesidir. Safranbolu, Belediye Meclisi tarafından 12 Haziran 1975’te alınan “Tarihsel ve Doğal Sit Alanı” kararı ve 8 Ekim 1976 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı “koruma kararı “nın ardından başlayan süreçle birlikte, 17 Aralık 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiştir. İlçede, UNESCO’ya girmesinin ardından restorasyon ve korumanın önemi artarken, basit ve genel onarımlarla yaklaşık 700 eser turizme kazandırılmıştır. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprülerle birlikte 1944 tescilli tarihi eseri bulunan Safranbolu, Türkiye’den kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan tek yerleşim yeri olma özelliği taşımaktadır.

 

Karabük turizmi için bir diğer önemli değer ise Eskipazar ilçesinde yer alan Genç Roma İmparatorluğu’ndan kalma Hadrianopolis Antik Kentidir. Kazı çalışmalarının devam ettiği antik kent, çıkartılan yüzey mozaikleri nedeniyle “Batı Karadeniz2in Zeugması” olarak tanımlanmaktadır.

 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından “Acil Olarak Korunması Gereken 100 Sıcak Noktadan biri” olarak belirlenen Yenice ormanları, Bulak Mencilis Mağarası, Keltepe Kayak Merkezi, Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Yörük Köyü, Küre-i Hadid Camii, Kristal Teras ve il genelindeki birçok kanyon Karabük’ün diğer turistik değerleridir.

 

Tekstil

Karabük’ün sosyo-ekonomik gelişiminde önem arz eden hususiyetlerden bir diğeri ise tekstil ve konfeksiyon sektörüdür. İç ve dış piyasaya üretim yapan işletmelerde binlerce insan istihdam edilmektedir. Bunun dışında orman envali gelirleri yüksektir. Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en fazla ormanlık alanına sahip olan Karabük’te, başta Yenice ilçesi olmak üzere orman ve orman ürünleri üretimi hızla gelişmekte ve bölge insanına yeni istihdam alanları oluşturmaktadır. Karabük’te gelişmekte olan bir diğer sektör ise mermerciliktir. Eflani ve Eskipazar’da üretimlerini sürdüren ocaklarda hammadde ve mamul olarak üretilen ürünler, iç ve dış piyasaya pazarlanmaktadır.